Comfort

Selfcare is een van de belangrijkste strategieën om goed voor mijn lijf te zorgen. In tegenstelling tot wat de Instagram-generatie ons wil laten geloven, is selfcare niet alleen maar leuk. Het betekent ook nee zeggen tegen uitjes waar je wel zin in had. Of niet die carrière achterna jagen omdat je vooraf al weet dat …